Hotline
0

Chính Sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tin tức mới
  • facebook
  • Zalo
  • twitter
  • pinterest

 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

a) Mục đích : Mục đích thu thập thông tin cá nhân, Là để trao đổi về mua bán hàng hóa trong qua trình phát sinh mua bán "giữa bên mua và bên bán và để bảo hành sản phẩm.

b) Sử dụng: Phạm vi sử dụng thông tin, chỉ sử dụng thông tin trong mua bán hàng hóa.

c) Lưu trữ: Thời gian lưu trữ thông tin trong 6 tháng " tương ứng với thời gian bảo hành cho hàng hóa là 6 tháng cho 1 lần giao dịch thành công

d) Quyền tiếp cận: Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân, Chúng tôi chỉ cung cấp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền có chức năng và cơ quan quản lý của nhà nước. Nếu được yêu cầu cung cấp thông tin.

đ) Quản lý: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, Công ty TNHH Viettel-CHT , 131 Trần Huy Liệu, Phường 8, Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

e) Điều chỉnh: Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu, Mọi thông tin Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin, Dữ liệu. gửi trực tiếp qua Email : vietnamazolaco@gmail.com chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa bỏ theo yêu cầu trong 24h sau khi nhận được yêu cầu.

f) Cơ chế: Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo) Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Mọi thông tin được bảo mật tuyệt đối không sử dụng vào mục đích nào khác. Ngoài việc chỉ dùng cho giao dich trong mua & bán của công ty vơi khách hàng.

Các tin khác

Công ty sơ hữu Website Azolaco.com
Tin tức mới

Công ty sơ hữu Website Azolaco.com

Hướng dẫn Bảo hành đổi trả hàng hoá
Tin tức mới

Hướng dẫn Bảo hành đổi trả hàng hoá

Chính sách giao dịch chung
Tin tức mới

Chính sách giao dịch chung

Phương thức thanh toán
Tin tức mới

Phương thức thanh toán

Giao nhận và vận chuyển
Tin tức mới

Giao nhận và vận chuyển

Hướng dẫn đặt hàng
Tin tức mới

Hướng dẫn đặt hàng